KIM JESTEŚMY

 

Pochodzimy z różnych środowisk, posiadamy różne wykształcenie i wykonujemy różne zawody. Jesteśmy grupą osób, spośród których każda w pewnym momencie swojego życia usłyszała i osobiście uwierzyła w Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i której życie od tej pory uległo zmianie. Każdego z nas Bóg prowadzi w indywidualny i wyjątkowy sposób. Czasami nasze doświadczenia są podobne a czasami zupełnie różne. Niezależnie od tego, jak kształtuje się nasza droga, pragnienie Bożego serca wobec każdego z nas zawsze jest takie samo – otoczyć człowieka miłością, przebaczeniem i pomocą. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których połączyło doświadczenie Bożej miłości. Miłości, która jest niezasłużonym darem. To Boża miłość i łaska sprawiły, że mogliśmy się nawrócić, pokutować i położyć naszą nadzieję w Bogu żywym. Bóg zmienił nasze życie poprzez swojego Syna Jezusa, którego dał, jako zastępczą ofiarę, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy. 

Boże Słowo – Pismo Święte, jest wyznacznikiem naszej drogi, fundamentem naszej wiary. Wierzymy, że wskazania objawione w tej Księdze nie straciły swej mocy ani aktualności.
Żyjemy dla Boga a pomaga nam w tym Duch Święty, którym Pan nas obdarował, aby nas prowadził i wspierał. Łączy nas Jezus Chrystus – Jego zbawienie, łaska i miłość.
„A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka
w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” 1Jn 4:16

Formalnie jesteśmy zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Nasz status prawny
 i prawa wiernych do sprawowania kultu religijnego zabezpiecza Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Skąd nasza nazwa, dlaczego Arka?

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat
i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.” Hbr 11:7.

Noe budował arkę według dokładnych danych otrzymanych od Boga. Chrystus uczynił to samo budując Swój Kościół.

"Pierwszą rzeczą, którą zauważa się jest to, że pomysł, aby arka posłużyła do ocalenia
Noego i jego rodziny powstał w sercu Boga. Nie był to pomysł człowieka… Nic nie zostało pozostawione w rękach człowieka" (M. R. DeHaan).

Do arki prowadziły tylko jedne drzwi I Mż 6:16, i tak samo są tylko jeden drzwi do prawdziwego Kościoła. Jedyną drogą, aby wejść do prawdziwego Kościoła jest Chrystus, który powiedział: „Ja jestem drzwiami” J 10:7. Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia.
On powiedział: „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie” J 10:9. Bóg zapewnił sposób zbawienia od grzechu i sądu posyłając Chrystusa, by umarł na krzyżu za nasze grzechy, i aby powstał z martwych, dając nam życie. Bóg nie ma innej drogi zbawienia dla grzesznika. Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” J 14:6. Były tylko jedne drzwi do arki i tylko jedne są do zbawienia, poprzez Jezusa Chrystusa naszego Pana.

Arka Noego była podrzucana na wzburzonych falach, a jednak nie zatopiły ją. Tak samo
i Kościół jest rzucany w tym burzliwym świecie, a jednak jest też zachowany. Po skończonym potopie, Noe wypuścił z arki gołębicę, która powróciła z gałązką oliwną, oznaczającą pokój. Tak właśnie dzieje się, gdy doświadczasz prawdziwego nawrócenia. Miotasz się między pokusami diabelskimi a przekonaniem, które daje Duch Święty. Ale gdy przyjdziesz do Jezusa, Duch Boży przynosi pokój i odpocznienie.

Drogi podróżniku życia targanego wiatrem, bracie, siostro – TY również możesz tam znaleźć schronienie, możesz się uratować i odnaleźć miejsce,w którym będziesz bezpieczny.

Do Ciebie należy wybór, musisz wybrać jedno z miejsc w którym się znajdziesz…czy popłyniesz z Nami i Naszym Panem- Jezusem Chrystusem, czy pozostaniesz na brzegu, który nie da Ci schronienia. Sam wybierz…

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.” Mt 24:37-39.

Comments are closed.

close
Facebook Iconfacebook like button